laptop.jpg

Rownolegle do postepu technicznego nastepuje degradacja przyrody oraz… przyrodzenia.