Czeska rodzina twierdzi, z˙e ma królika, który posiada trzy penisy – donosza˛ lokalne media.
W miocie by?y takz˙e dwa inne króliki, które posiada?y po dwa cz?onki – zosta?y jednak zjedzone. Trzeci, z najwie˛ksza˛ liczba˛ penisów zosta? zachowany – donosza˛ media.
„Królika widzia? weterynarz. By? ca?kowicie zaskoczony. Nigdy wczes´niej czegos´ takiego nie widzielis´my” – mówia˛ w?as´ciciele nietypowej hodowli. [onet]

Oto kolejny, po pierdzacych sledziach, zwiastun konca swiata. Zycze milego dnia.