helikopter.jpg

Nawet maszyny musza odpoczac do czasu do czasu…